Author Archives: admin

Nghị quyết 20/NQ-CP 2020 chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế

CHÍNH PHỦ———–Số: 20/NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020 NGHỊ QUYẾT Về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 ———- CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật […]

Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

Ban hành tại Quyết định 2628/QĐ-BTC ngày 9/12/2016Ban hành tại Quyết định 2628/QĐ-BTC ngày 9/12/2016. Trình tự thực hiện: Bước 1: Đối tượng nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại chuẩn bị hồ sơ (thành phần, số lượng hồ sơ quy định tại mục 3 […]