Nhập khẩu dụng cụ, thiết bị thể thao đã qua sử dụng

Dụng cụ thể thao

1/ Căn cứ pháp lý: Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương thì mặt hàng dụng cụ thiết bị thể thao đã qua sử dụng có mã HS theo phân nhóm 9506 không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. […]

Xuất khẩu đá xây dựng

Đá xây dựng

1/ Căn cứ pháp lý: Ngoài hồ sơ xuất khẩu hàng hóa theo quy định hiện hành, thì các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản mà doanh nghiệp mua để xuất khẩu, khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo Thông tư Số 04/2012/TT- BXD  ngày 20 tháng 9 […]

Xuất khẩu sản phẩm thuốc lá ủy thác

Xuất khẩu thuốc lá

1/ Căn cứ pháp lý: Tại khoản 3a Điều 30 Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, theo đó: Thương nhân được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá […]

Thủ tục tạm xuất khẩu tàu mới theo hợp đồng cho thuê

Xuất khẩu tàu biển

1/ Căn cứ pháp lý: – Hồ sơ hải quan đối với việc xuất khẩu tàu được áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển là: Căn cứ quyết định mua, bán, đóng mới […]

Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Thiết bị máy móc đã qua sử dụng

1/ Căn cứ pháp lý: Hiện tại, việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được chỉ định thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học Công nghệ. Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư này: Tuổi thiết bị máy móc không vượt […]

Thủ tục nhập khẩu dây dẫn thức ăn thông qua ống thông

Trang thiết bị y tế

1/ Căn cứ pháp lý: Hiện nay, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế được quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Cũng tại khoản 2 điều 40 quy định: Trang thiết bị y tế đã có số lưu hành tại Việt […]

Thủ tục nhập khẩu bánh tráng Crepe (bánh kếp)

Bánh tráng crepe

1/ Căn cứ pháp lý: Quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, mặt hàng bánh tráng gia vị không thuộc danh mục hàng cấm nhập hay hàng nhập khẩu có điều kiện. Mặt hàng bánh nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo Điều 13 Nghị định […]

Thủ tục nhập khẩu cung tên thể thao

cung tên

1/ Căn cứ pháp lý: Tại Điều 3 Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18/10/2013 quy định, mặt hàng cung, nỏ sử dụng cho việc tập luyện và thi đấu thể thao được gọi là Vũ khí thể thao. Tại Điều 7 Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định, để nhập khẩu vũ khí thể […]

Thủ tục nhập khẩu dầu nóng xoa bóp

Dầu xoa bóp

1/ Căn cứ pháp lý: Dựa theo danh mục biểu thuế ban hành kèm theo luật thuế xuất – nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: Dầu xoa bóp được xếp vào phân nhóm có mã HS Code: 30049055 thuộc chương dược phẩm. Tại Điều 2 Luật Dược số 105/2016/QH13, Dược được định nghĩa là thuốc và nguyên liệu làm […]

Nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm

nhập khẩu thực phẩm

1/ Căn cứ pháp lý về nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm: Căn cứ Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định: Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) 1. Sản […]