Kiểm soát năng lượng đối với sản phẩm điện tử

sản phẩm điện tử

1/ Căn cứ pháp lý kiểm soát năng lượng đối với sản phẩm điện tử : Căn cứ Điều 1 Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu như sau: 1. Đối với nhóm thiết […]

Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

Ban hành tại Quyết định 2628/QĐ-BTC ngày 9/12/2016Ban hành tại Quyết định 2628/QĐ-BTC ngày 9/12/2016. Trình tự thực hiện: Bước 1: Đối tượng nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại chuẩn bị hồ sơ (thành phần, số lượng hồ sơ quy định tại mục 3 […]