Category Archives: Công nghiệp

Xuất khẩu đá ốp lát

Đá ốp lát

 1/ Căn cứ pháp lý:        1/ Mặt hàng đá ốp lát: Khi xuất khẩu phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Phụ lục I về danh mục, tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng  theo Thông số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây […]

Xuất khẩu nhôm thỏi

Nhôm thỏi

1/ Căn cứ pháp lý:           Mặt hàng nhôm thỏi không nằm trong Danh mục hàng hàng hóa cấm xuất khẩu được ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Do vậy, thủ tục Hải quan cho việc xuất khẩu mặt hàng này được thực hiện bình thường như những loại hàng hóa […]

Xuất khẩu đá xây dựng

Đá xây dựng

1/ Căn cứ pháp lý: Ngoài hồ sơ xuất khẩu hàng hóa theo quy định hiện hành, thì các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản mà doanh nghiệp mua để xuất khẩu, khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo Thông tư Số 04/2012/TT- BXD  ngày 20 tháng 9 […]

Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Thiết bị máy móc đã qua sử dụng

1/ Căn cứ pháp lý: Hiện tại, việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được chỉ định thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học Công nghệ. Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư này: Tuổi thiết bị máy móc không vượt […]

Kiểm soát năng lượng đối với sản phẩm điện tử

sản phẩm điện tử

1/ Căn cứ pháp lý kiểm soát năng lượng đối với sản phẩm điện tử : Căn cứ Điều 1 Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu như sau: 1. Đối với nhóm thiết […]

Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

Ban hành tại Quyết định 2628/QĐ-BTC ngày 9/12/2016Ban hành tại Quyết định 2628/QĐ-BTC ngày 9/12/2016. Trình tự thực hiện: Bước 1: Đối tượng nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại chuẩn bị hồ sơ (thành phần, số lượng hồ sơ quy định tại mục 3 […]