Category Archives: Dược phẩm

Thủ Tục Nhập Khẩu Chai Khí, Bình Khí Cylinders.

thu tuc nhap khau binh khi cylinders

thu tuc nhap khau binh khi cylinders

Thủ Tục Nhập Khẩu Cáp Điện

thủ tục nhập khẩu cáp điện

Câu hỏi: Xin quý cơ quan cho chúng tôi gửi câu hỏi như sau: Chúng tôi muốn nhập khẩu dây cáp điện có công suất dưới 50V và trên 50V từ China Về Việt Nam thì cần làm các thủ tục như thế nào ? xin quý cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp chúng tôi […]

Thủ Tục Nhập Khẩu Dầu Thực Vật về Việt Nam

thủ tục nhập khẩu dầu ăn

Nhập khẩu nguyên liệu về phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng

Nguyện liệu phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng

1/ Căn cứ pháp lý: Tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì:  Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho […]

Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật

1/ Căn cứ pháp lý: Tại Điều 67 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định: Tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập […]

Thủ tục nhập khẩu dầu nóng xoa bóp

Dầu xoa bóp

1/ Căn cứ pháp lý: Dựa theo danh mục biểu thuế ban hành kèm theo luật thuế xuất – nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: Dầu xoa bóp được xếp vào phân nhóm có mã HS Code: 30049055 thuộc chương dược phẩm. Tại Điều 2 Luật Dược số 105/2016/QH13, Dược được định nghĩa là thuốc và nguyên liệu làm […]