Category Archives: Thể Thao

Thủ Tục Nhập Khẩu Chai Khí, Bình Khí Cylinders.

thu tuc nhap khau binh khi cylinders

thu tuc nhap khau binh khi cylinders

Nhập khẩu dụng cụ, thiết bị thể thao đã qua sử dụng

Dụng cụ thể thao

1/ Căn cứ pháp lý: Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương thì mặt hàng dụng cụ thiết bị thể thao đã qua sử dụng có mã HS theo phân nhóm 9506 không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. […]

Thủ tục nhập khẩu cung tên thể thao

cung tên

1/ Căn cứ pháp lý: Tại Điều 3 Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18/10/2013 quy định, mặt hàng cung, nỏ sử dụng cho việc tập luyện và thi đấu thể thao được gọi là Vũ khí thể thao. Tại Điều 7 Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định, để nhập khẩu vũ khí thể […]