Category Archives: Uncategorized

Thủ Tục nhập khẩu trái cây tươi đông lạnh âm 18 độ

thủ tục nhập khẩu trái cây đông lạnh

Thủ Tục nhập khẩu trái cây tươi đông lạnh âm 18 độThật dễ dàng để tìm thấy trái cây tươi nhập khẩu ở nước ngoài về Việt Nam tuy nhiên hiện nay ngoài trái cây khô và tươi thì trái cây đông lạnh lại được rất nhiều khách hàng, người tiêu dùng lựa chọn tin […]

Nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Sản phẩm mật mã dân sự

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Tại Điều 1 Nghị Định này quy định: Sản phẩm mật mã dân sự xuất nhập khẩu thuộc Danh mục ban hành theo phụ lục II Nghị định này khi xuất khẩu, nhập khẩu phải xin giấy phép không phân biệt mục […]