Category Archives: Y tế

Thủ Tục Nhập Khẩu Dầu Thực Vật về Việt Nam

thủ tục nhập khẩu dầu ăn

Thủ tục nhập khẩu dây dẫn thức ăn thông qua ống thông

Trang thiết bị y tế

1/ Căn cứ pháp lý: Hiện nay, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế được quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Cũng tại khoản 2 điều 40 quy định: Trang thiết bị y tế đã có số lưu hành tại Việt […]