Nếu đã là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thì chắc chắn rằng bạn cũng muốn biết doanh nghiệp của mình có còn nợ nhà nước khoảng thuế nào không ? Và làm cách nào để tra cứu được các khoản nợ thuế của Tờ Khai Hải Quan, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các tra cứu.

Bước 1: Đăng nhập vào trang Hải Quan Việt Nam tại link : https://www.customs.gov.vn/default.aspx

Bước 2: Tại Trang chủ của Trang Hải Quan Việt Nam, có biểu tượng “ Tra Cứu Nợ Thuế “

Chúng ta chọn biểu tưởng như dưới hình:

Tra cứu nợ thuế
Tra cứu nợ thuế

Tại biểu tưởng của mục Tra Cứu Nợ Thuế dẫn chúng ta tới link như bên dưới ( Bảng 2)  , nhập mã số thuế, số chứng minh thư của chủ doanh nghiệp và mã capcha như yêu cầu, thông tin tra cứu nợ thuế sẽ hiện ra ( Bảng 3). Loại thuế còn nợ được nêu rõ tại cột được khoanh đỏ ( Bảng 3)

Hướng dẫn tra cứu nợ thuế
BẢNG 2
Nợ thuế
BẢNG 3